Regulamin

 


- W spotkaniu mogą uczestniczyć osoby, powyżej 21 roku życia.

- Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem narkotyków, nie mogą uczestniczyć w spotkaniu.

- Podczas spotkania nie można przekazywać innym uczestnikom danych kontaktowych. Danymi operują tylko i wyłącznie organizatorzy wg. określonych zasad. W razie stwierdzenia wymianych danych organizator może odmówić przesłania podsumowania spotkania osobom dokonujących takich praktyk.

- Podczas spotkania uczestnicy zobowiązują się do wyciszenia/ wyłączenia telefonów komórkowych.

- SpeedDates ma charakter wyłącznie towarzyski, a nie erotyczny.

- Uczestnicy imprezy są zobowiązaniu do podania danych niezbędnych do udziału w zabawie m.in. numeru telefonu komórkowego.

- Uczestnicy mogą posługiwać się loginem pod którym zarejestrował się na stronie SpeedDates.

- Uczestnik, który otrzyma dane kontaktowe do wybranej przez siebie osoby jest zobowiązany do skontaktowania się z tą osobą w ciągu najbliższych 7 dni. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wzięcia udziału w kolejnych imprezach, jeśli w/w kontakt nie nastąpi.

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany daty spotkania i poinformowania uczestników w terminie nie bliższym niż 2 dni od daty spotkania.

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za to co się dzieje w i poza obrębem lokalu po zakończeniu spotkania.

- Osoby, które nie zastosują się do regulaminu zostaną wyproszone z zabawy.

- Organizator zobowiązuje się do organizacji spotkania dla osób, które uiszczą wymaganą opłatę.

- Organizator nie zwraca pieniędzy osobom, które nie pojawią się na spotkaniu.

- Dane osobowe uczestników będą przetwarzane tylko na użytek organizatora i nie zostaną ujawnione nikomu postronnemu.

Zespół SpeedDates.pl